Ett bra trädgårdstips!

 
Jag har en trädgårdsbok som varit till stor hjälp i min trädgårdsplanering genom åren. Från början var det en tom, vacker bok med vita blad, som jag med tiden fyllt med skisser, anteckningar, urklipp och foton. Drömmar, tankar och inspiration om hur jag skulle vilja ha det och vad som sedan blev gjort. Det gör nämligen att man samtidigt får tid att tänka efter lite. Att hasta åstad är ingen bra idé när man har trädgård, det leder ofta till onödigt arbete och besvikelser. Lev dig in i din trädgård och dina projekt, se förutsättningarna och planera först - med hjälp av din trädgårdsbok!